LESTIJDEN

MAANDAG
20.00 - 21.30 uur Jiu Jitsu volwassenen
WOENSDAG
11.30 - 12.30 uur Yoga
20.00 - 21.00 uur Iaido
21.00 - 22.00 uur Jodo
DONDERDAG
18.00 - 19.00 uur Jiu Jitsu 6 - 12 jaar
19.00 - 20.30 uur Jiu Jitsu 12 - 18 jaar
20.30 - 22.00 uur Jiu Jitsu Chi Ryu Dan Graad
VRIJDAG
16.00 - 17.00 uur Jiu Jitsu jeugd beginners 4 - 6 jaar
17.00 - 18.00 uur Jiu Jitsu jeugd gevorderden 6 - 12 jaar
19.00 - 20.00 uur Tai Chi
20.15 - 21.15 uur Tai Chi
ZATERDAG
08.30 - 09.30 uur Iaido